Gezonde school

Onze leerlingen leren voor het leven. Naast rekenen, taal, schrijven en het aanleren van allerlei vaardigheden die onze leerlingen helpen om Vaardig de wereld in te gaan stimuleren we ook gezond leven.

Onder gezond leven verstaan we alle activiteiten die passen bij gezondheid in de meest brede zin van het woord. Daarbij denken we aan Bewegen en sport, Gezonde voeding, Rookvrije school, Sociaal welbevinden.

Al een aantal jaren is er binnen de Paulusschool ruim aandacht voor Gezonde voeding. Onderstaand document geeft een beeld van het beleid. In schooljaar 2018-2019 wordt het thema Welbevinden verder uitgewerkt.

Gezonde school beleid Paulusschool.pdf