De Paulusschool is een moderne katholieke school in Hilversum Zuid

Onderwijs op de Paulusschool

​​​De Paulusschool is een hedendaagse katholieke school waar, in een sfeer van respect en veiligheid, de kinderen worden gestimuleerd hun talenten zoveel mogelijk te ontplooien en hun vaardigheden te ontwikkelen. ​Daarbij spreekt voor zich dat de kinderen met plezier naar school gaan. Bij ons bevinden ze zich in een omgeving die een afspiegeling is van de samenleving. Wij vinden het dan ook belangrijk dat zij leren om respect te hebben voor elk individu.

​Uitgangspunten

Het onderwijs op de Paulusschool gaat uit van het idee, dat alle kinderen zoveel mogelijk de kans moeten krijgen zich zonder hindernissen te ontwikkelen. De nadruk wordt gelegd  op dat wat wel lukt in plaats van op dat wat nog niet lukt. Zodoende kunnen kinderen zich ontwikkelen in overeenstemming met hun aanleg. Kinderen moeten zelfstandig kunnen werken, maar ook heel goed dingen met anderen samen kunnen doen. ​
Katholiek houdt in: de Paulusschool geeft onderwijs vanuit een christelijke levenshouding en de daarbij behorende waarden en normen.  ​​


Praktijk

Ons onderwijs is hedendaags en inhoudelijk gebaseerd op de nieuwste inzichten. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de invoering van nieuwe methodes en het goed leren gebruiken van de mogelijkheden van de computer. We benaderen de leerlingen zoveel mogelijk op  hun eigen niveau en daar waar nodig bieden we ondersteuning of extra uitdaging. In het dagelijks leren zijn regelmatig momenten om zelfstandig te werken. Kinderen kiezen dan zelf hun taken en zijn verantwoordelijk voor het plannen van hun werk. Veel tijd wordt vrij gemaakt om individuele hulp en ondersteuning te geven aan kleine groepjes leerlingen. Er wordt gewerkt in thema's waarbij we veel samenwerken. Conflicten worden zorgvuldig en met respect voor elkaars opvattingen uitgesproken.