Brede School Bloemenkwartier Hilversum

Brede School Bloemenkwartier

​​​Bij de Brede School Bloemenkwartier werken we samen met het buurthuis "de Lelie" en de BSO "de Basisbende". Voor de BredeSieraden.jpg School Bloemenkwartier is gekozen voor de waarden; vaardigheden, talenten en behoefte van kinderen. Daaruit zijn de volgende drie speerpunten gekozen:

  • ICT en techniek
  • Gezondheid
  • Cultuur en expressie

Door een wijziging in subsidiestromen vinden er nog beperkt activiteiten plaats. Filosofie is een activiteit die gedurende het jaar nog

1797523_1757591301127387_1047780205952208828_n.jpgaangeboden wordt. Daarnaast vinden er incidenteel nog activiteiten plaats in samenwerking met de Lelie en met Bink.

Na de brand van Buurthuis de Lelie in maart 2017 heeft er een haalbaarheidsonderzoek plaats gevonden naar de mogelijkheden voor een verdergaande samenwerking met het buurthuis en de kinder- naschoolse- opvang. Dit onderzoek is gedaan onder leiding van Sygma en samen met de Gemeente Hilversum, Versa Welzijn, Bink Kinderopvang, Buurtpost Zuid de Lelie en Stichting Alberdingk Thijm Scholen.

  

​​​