Vandaag zijn groep 3 en 4 op berenjacht geweest! Het prentenboek hebben we in het Engels voorgelezen, ondersteund met flashcards. Ook hebben we een filmpje gekeken waarbij een van de auteurs zelf het boek voorleest. Wist u al dat dit boek in heel veel talen is vertaald?! Hierdoor waren er veel kinderen die het verhaal al kenden in hun eigen taal. Om ons voor te bereiden op de volgende les in het Engels, hebben de kinderen vandaag de route die het gezin in het boek loopt getekend. Om aan te sluiten bij de meertaligheid van onze school zijn we vandaag ook begonnen met het woord 'bear' te vertalen in de talen die de kinderen spreken. De aankomende weken hebben we een Engels sprekende studente die onze lessen kan pre-teachen. Heel fijn voor de kinderen die Engels nog lastig vinden en op deze manier kunnen we de lessen ook interessant houden voor de kinderen die al beter Engels spreken. 
 
Today, groups 3 and 4 went on a bear hunt! We read the picture book aloud in English, supported by flashcards. We also watched a video where one of the authors himself reads the book. Did you already know that this book has been translated into many languages! As a result, there were many children who already knew the story in their own language. To prepare for the next lesson in English, the children today drew the route the family takes in the book. To tie in with the multilingualism of our school, today we also started translating the word 'bear' into the languages the children speak. In the coming weeks, we will have an English-speaking student to pre-teach our lessons. Very nice for the children who still find English difficult and this way we can also keep the lessons interesting for the children who already speak better English.