Leny Vierkens, beter bekent als juf Leny, is op 2 november j.l. overleden.

Een markante persoonlijkheid, een lieve juf, die vanaf midden jaren 70 tot jaren na haar pensioen bij de Paulusschool betrokken is geweest. Haar hart lag bij het jonge kind en zij stond voor het traditionele kleuteronderwijs waarin kinderen de ruimte moesten krijgen om zich spelend te kunnen ontwikkelen. Iets wat wij nu nog steeds van belang vinden. Vele oud-leerlingen hebben bij haar in de kleuterklas gezeten.

Op de rouwkaart staat het mooi verwoord: 'Met veel toewijding heeft Leny, tot op hoge leeftijd zich ingezet, voor de vorming van talloze jonge kinderen.'

Na haar opleiding aan de toen in Amersfoort nog zelfstandig bestaande aparte “kleuterkweek” is Leny al snel in Hilversum aan de slag gegaan als kleuterleidster in Hilversum-Noord en kort daarna in Hilversum-Zuid op de St. Theresiakleuterschool aan de Irisstraat. Leny werd hoofdleidster en nam al snel een stevige positie en zorgde voor veranderingen in het dagelijkse reilen en zeilen van de school. In 1979 werden de Theresiakleuterschool, de Clemensschool en de Gerardus Majellaschool samengevoegd tot de Paulusschool en kwamen samen in een, het huidige, gebouw. In de aanloop naar de basisschool (samenvoeging van kleuteronderwijs en lagere school) in 1985 heeft Leny zich specifiek ingespannen voor de eigenheid van het kleuteronderwijs. 

Leny werd adjunct-directeur en is dat gebleven tot ze op haar 65e  jaar met pensioen moest vertrekken. Dat vertrekken is toen eigenlijk niet echt gelukt. Leny bleef dagelijks komen en was actief als leidster met speciale taken en aandacht voor kleuters en andere kinderen die ondersteuning nodig hadden. 

Leny Vierkens was een kleuterleidster, die vasthield aan bepaalde verworvenheden en gewoontes, maar die ook bereid was om zich te laten overtuigen, dat met het verstrijken van de jaren soms veranderingen en verbeteringen moesten worden doorgevoerd. Nog steeds horen oud-leerlingen af en toe vlak voor ze inslaap vallen, het lijflied uit de speelzaal, dat begon met de woorden “De trein die rijdt op wielen …”