• Event

Het eerste IPC-thema van het schooljaar was voor groep 3 t/m 8 “Hoe wij leren – Brainwave”. In alle groepen hebben de kinderen kennis, vaardigheden en begrip opgedaan over hoe je leert en hoe je hier invloed op kunt hebben. Daarnaast is aandacht besteed aan hoe tijdens IPC geleerd wordt met de persoonlijke doelen en internationalisering. 

Het thema begon met een groot startpunt waarbij de hogere groepen moesten nadenken over hoe je iemand iets kunt leren. Ze gingen de kinderen van groep 1 t/m 4 leren veterstrikken. Bij de afsluiting hebben alle groepen aan de hele school laten zien wat ze geleerd hebben tijdens het thema. Mindmaps over landen, informatie over het brein, toneelstukjes en ontspanningsoefeningen kwamen daarbij aan bod.

Ook heeft groep 8 een definitie van leren opgesteld :

 Leren is nieuwe dingen ontdekken, nieuwe dingen kunnen en informatie opnemen. Leren is iets dat je stap voor stap doet en niet in een keer kan. Als je iets oefent en je kan het helemaal, dan wordt het opgeslagen in je hersenen totdat je het later nodig hebt.  

Je kunt leren door iets te zien, door over iets te horen, door iets te doen, van anderen en van fouten leer je. Als je iets veel oefent, dan leer je het. Hoe meer je leert, hoe meer je te weten komt. Je kunt dus steeds slimmer worden.