Een gezonde start van het schooljaar

De eerste weken het van ieder nieuw schooljaar krijgen de kinderen van de Paulusschool judo-les. Iedere woensdagmorgen wordt de speelzaal omgebouwd tot een judozaal. Van kleuter t/m van groep 8 : allemaal krijgen ze een judo-pak aan. Onder leiding van “entertrainer” Pieter worden vier weken lang de nodige vaardigheiden geoefend.

Beheersing 

Dit schooljaar wordt de nadruk gelegd op het onderdeel beheersing.

Als je de kinderen vraagt wat daarmee bedoeld wordt zeggen ze : “Dat je aardig moet zijn voor elkaar en dat je fouten mag maken”

Dit allemaal past goed bij zowel het motto van de school: ‘Vaardig de wereld in’ als het doel om een ‘Gezonde school’ te zijn. Het welbevinden van de kinderen staat hierbij centraal.