De afgelopen weken hebben wij gewerkt aan het thema van A naar B, oftewel verkeer. We hebben onderzoek gedaan naar onze eigen fiets en sleutelden aan de fietsen bij de fietsenmaker in de klas. We leerden over de fiets, de auto, het openbaar vervoer en het vliegtuig. We hebben verkeersles gehad van Veilig Verkeer Nederland, OV-kaarten geknutseld en geleerd hoe bepaalde vervoersmiddelen in het Engels heten. Om het thema af te sluiten hebben we vliegtuigjes gevouwen en gemeten hoever die konden vliegen.

In de klas was een hoek ingericht als fietsenwinkel. De kinderen konden daar met twee oude fietsen werken. Ze ontdekten over schroeven, moeren, trappers, het draaien van de wielen en hoe de ketting werkt. En ze leerden op hun eigen manier omgaan met gereedschap.

De kinderen leerden ook in het Engels de vervoersmiddelen, op welke manier ze voortbewegen en er waren liedjes en versjes in het Engels.