De Paulusschool is een basisschool in Hilversum Zuid ​die veel leerlingen uit de omliggende wijken trekt.​

Contactmomenten tussen ouders en school ​

Naast de contactmomenten bij het binnenkomen en naar huis gaan vinden er gesprekken plaats waarin we samen overleggen over het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. Drie keer per jaar, in september, februari en juni/juli zijn de oudergesprekken. In de eerste weken van het schooljaar is er een informatieavond. Naast deze vaste contactmomenten is er altijd gelegenheid om een afspraak te maken met de leerkracht.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de Paulusschool, de PaulusKoerier, wordt elke drie tot vier weken (meestal) op vrijdag per e-mail verzonden naar de ouders. De verschillende geledingen van de school, team, ouderraad, medezeggenschapsraad en bestuur geven daarin voor de ouders relevante informatie omtrent het reilen en zeilen van de school. De nieuwsbrief is ook op deze website te vinden. 

Wat ouders zeggen over de Paulusschool​​​​

'De kleinschaligheid van de Paulusschool spreekt mij aan, verder zijn de docenten bekwaam en gaan mijn kinderen elke dag met plezier naar school. Het thematisch werken maakt dat mijn dochters gemakkelijker thuis over school praten en van alles wat er buiten schooltijd gebeurt,​ koppelen aan het thema. Binnen buiten leren is echt aan de orde, doordat de school en leraren zoeken naar uitstapjes in de buurt. Super winst!'

Annelotte van Bergen, docent en leraaropleider en ouder van twee dochters in groep 8 en 6.