​​​​​​De PaulusKoerier is onze nieuwsbrief. Hierin staat informatie over wat er op school gebeurt, welke activiteiten er worden gedaan en over de ontwikkelingen binnen de school. De PaulusKoerier is vooral een meer inhoudelijk gericht document over wat er op de Paulusschool gebeurt. De PaulusKoerier komt per e-mail en via de schoolapp naar u toe.

Voor meer praktische informatie hebben we de schoolapp Parro. 

Schoolapp

De schoolapp heet Parro. Via Parro wordt u geïnformeerd over wat er in de klassen gebeurt. De jaarkalender is via Parro te zien. U kunt even een korte mededeling naar de leerkracht van uw kind sturen. De oudergesprekken worden via Parro gepland en ook de aanvraag voor hulpouders wordt vaak via Parro geregeld.