​In het kort

Aantal leerlingen 94
Aantal groepen ​5
Locatie/populatie
Basisschool staat in Hilversum Zuid.​​
De leerlingen komen uit de directe omgeving en uit de omliggende wijken.
​Schooltijden / continurooster
​Schooltijden voor alle groepen gelijk.
ma-di-do-vr    8.30 - 14.15 uur
wo                    ​8.30 - 12.30 uur
Alle leerlingen blijven over, onder begeleiding van de eigen leerkracht.
Kinderopvang Naschoolse opvang door Bink/Basisbende. De leerlingen worden bij school opgehaald.
​Uitstroom VO
​De leerlingen stromen uit verspreid over alle niveaus voortgezet onderwijs.
​​Medewerkers 11, in een mix van jong en oud, startend en ervaren;
elkaars talenten aanvullend op gebied van Engels, ICT, team teaching, creativiteit, bewegingsonderwijs.
Onderwijsconcept ​Onderwijsaanbod met behulp van Basis - Herhaling - Verrijking
Identiteit Katholiek
​Ouderbijdrage ​25 euro per leerling per jaar.