Wanneer u voor uw kind gebruik wilt maken van voor- en naschoolse opvang (VSO en NSO) kunt u terecht bij  BInk kinderopvang. Kinderen van onze school, die van de BSO gebruik maken, worden aan het einde van de schooldag opgehaald door een vaste pedagogische medewerker van BSO Basisbende van Bink kinderopvang, die hen naar BSO Basisbende aan de Van Hogendorplaan brengt. Sinds mei 2017 bestaat er de mogelijkheid om bij Bink op maandag- en dinsdagmorgen gebruik te maken van de VSO.​

Ouders, die voor hun kinderen van de BSO gebruik willen maken, moeten zelf voor de aanmelding bij Bink kinderopvang  zorgen. Voor de goede orde is het van belang om te weten, dat de opvang niet gratis is en ook dat er niet altijd direct plaats is op de dag of de dagen, die gewenst worden. 
 
Lees alles over BINK Kinderopvang op de  ​website van Bink​. ​