Het begin van het katholieke kleuter en lager- onderwijs in Hilversum-Zuid ligt al ver terug. In 1914 werd bij de Bosdrift de Clemenskerk gebouwd. Daar kwamen al vlug katholieke scholen bij. Als eerste was dat in 1917 de St. Clemensschool aan de Leliestraat. 

Kasteelachtig

Al heel snel kwam aan de Irisstraat er een dubbele school bij: De Gerardus Majellaschool voor lager onderwijs en de St. Theresiaschool voor de kleuters. Beide laatste gebouwen hadden een kasteelachtig uiterlijk met heuse kantelen op de dakrand. In een aantal jaren vinden er dan opmerkelijke veranderingen plaats, waarin de tijdgeest duidelijk doorklinkt. 

1970: de fusie

De verschillende scholen krijgen achtereenvolgens de status van ‘armen- en rijkenschool’ en die van ‘jongens- en meisjesschool’ Uiteindelijk werden het twee gewone gemengde lagere scholen. In de bloeitijd van de scholen, die tevens de bloeitijd was van de grote katholieke gezinnen, werd er onderwijs gegeven aan meer dan 600 kinderen. De gezinnen werden kleiner en in de wijk Kerkelanden werd gebouwd. Hier kwamen ook nieuwe scholen bij. IN 1970 fuseerden beide lagere scholen tot een nieuwe school : de Paulusschool.​

1979: nieuwbouw​

Op dat moment werd de lagere school nog bezocht door 383 kinderen. De Theresiakleuterschool met bijna 100 kleuters stond toen als zelfstandige school nog onder leiding van zuster Febronia, maar die werd al snel opgevolgd door de nieuwe hoofdleidster Leny Vierkens. In de volgende jaren werden allerlei plannen om de gebouwen te renoveren . Uiteindelijk werd toch besloten, dat er veel beter nieuw gebouwd kon gaan worden. In 1978 lag het eerste nieuwbouwplan op tafel. Het was een plan voor een geïntegreerde kleuter- en lagere school, hoewel dat volgens de geldende wetten helemaal niet mogelijk was. (Kleuter- en lager onderwijs hadden hun eigen wetten en voorschriften). Mede dankzij de adviezen van de toenmalige inspectie werd door het departement toch groen licht gegeven, maar op het moment dat de bouw zou starten werd door de minister van Binnenlandse Zaken in een bezuinigingsronde een stokje voor de uitvoering van de plannen gestoken. Het leidde tot uitstel en pas in augustus 1979 kon met de bouw van het nieuwe onderkomen worden gestart. ​​In 1980 werd het schoolgebouw opgeleverd.

2023: Start tweede nieuwbouw

Bijna 45 jaar later gaat het pand aan de Irisstraat wederom plaatsmaken voor nieuwbouw en verhuist de school naar een tijdelijk onderkomen op de Neuweg. Lees hier meer over de nieuwbouw.