Sinds juni 2013 heeft de Paulusschool het Keurmerk Opleidingsschool. We vervullen daarmee een belangrijke rol in de begeleiding van toekomstige collega's (in opleiding). Elk semester (om het half jaar) bieden we studenten in de verschillende groepen een plek aan bij ons op school.  

1e en 2e jaars studenten komen één dag in de week in een groep werkplekervaring opdoen. 3e jaars studenten komen 2 dagen in de week. Zij geven meerdere lessen achter elkaar en bouwen dat op tot dagdelen lesgeven aan een groep. 4e jaars studenten hebben eerst een wenperiode waarin ze in vlot tempo steeds meer lessen geven. Bij wederzijdse tevredenheid gaan zij de afstudeerfase in en dat beteket dat ze vijf weken achterelkaar vier dagen per week zelfstandig voor de klas 

Samenwerken

Onze leerkrachten werken graag samen met studenten. Studenten krijgen de ruimte om samen met de leerkracht het onderwijs in de groep te verzorgen. De leerkrachten geven studenten feedback en delen hun ervaring. Studenten maken daarnaast ook deel uit van ons team. Zo zullen ze uiteraard in en voor de klas staan, maar ook teamvergaderingen, studiedagen, oudergesprekken en (buiten)schoolse activiteiten doen. Studenten binnen de school zorgen voor dynamiek. Ze brengen nieuwe ideeën en inzichten de school in. Daarnaast doen studenten ook onderzoek naar thema's die aansluiten bij de schoolontwikkeling van de Paulusschool. Dit levert nieuwe kennis op en helpt onze school verder. Samen leren we van en met elkaar!

Er is een duidelijke begeleidingsstructuur, waarin de rollen en taken helder zijn. De praktijkopleider begeleidt de student in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. De schoolopleider begeleidt de praktijkopleiders en werkt nauw samen met de HU (Hogeschool Utrecht). De schoolopleider voert intake- en evaluatie gesprekken met de studenten en er vindt intervisie plaats.

Heb je als student interesse om werkplekervaring op te komen doen op de Paulusschool. Dan kun je contact opnemen met Yvonne van Rookhuizen y.vanrookhuizen@paulusschoolhilversum.nl ​of Edith van Meningen e.vanmeningen@paulusschoolhilversum.nl. 

We zijn uiteraard ook telefonisch bereikbaar op 035-6246916.

Bij de Paulusschool hangt een goede sfeer!

"Zodra je de Paulusschool binnenloopt voel je de betrokkenheid van alle kinderen, leerkrachten en ouders. Dat de Paulusschool geen kolossale school is ervaar ik als een pré. Als leerkracht zijnde vind ik het belangrijk om de kinderen en ouders te kennen op school. De samenwerking met collega's is hecht en de lijnen zijn kort. Als stagiaire voel ik me serieus genomen en mijn inbreng tijdens bijvoorbeeld vergaderingen, wordt gewaardeerd.

Mijn praktijkopleider laat merken dat ze vertrouwen in mij heeft. Hierdoor sta ik zelfverzekerd voor de groep. Gedurende mijn afstudeerstage bij de Paulusschool heb ik mij goed kunnen ontwikkelen en veel ervaringen opgedaan, waar ik als toekomstig leerkracht mijn voordeel mee kan doen."

Irit Rossberg (4jaars student) is inmiddels al 3 jaar als teamlid werkzaam in onze school. 

De Paulusschool is een fijne stageplek!

"De Paulusschool was mijn allereerste stageplek. Ik werd warm ontvangen en wist na het introductiegesprek meteen wat er van mij verwacht werd en bij wie ik terecht kon. De Paulusschool is een kleinschalige, gezellige school met een leuk team. Ik voelde me al snel thuis in de school en merkte dat ik gewaardeerd werd. ​Voor al mijn vragen kon ik bij zowel mijn praktijkopleider als schoolopleider terecht. Dit gaf mij een fijn gevoel. Ik heb hier goede feedback ontvangen en dit heeft mij zeker verder geholpen. Vooral de positieve reacties na afloop van mijn stage hier hebben mij veel vertrouwen gegeven.

De tips en de (positieve) ervaringen die ik op de Paulusschool heb gehad, hebben een grote bijdrage aan mijn ontwikkeling als (toekomstige) leerkracht geleverd. De Paulusschool is een fijne stageplek!''

Nancy (1e jaars Pabo-student)​