​​​​​​​​​​Kinderen kunnen zich op jonge leeftijd bijzonder snel een vreemde taal eigen maken. De Paulusschool heeft er – naast de vanzelfsprekende aandacht voor het Nederlands – voor gekozen om in alle groepen Engels in de lesstof op te nemen. Op de Paulusschool hebben we hier veel ervaring mee.

Les in het Engels op Paulusschool Hilversum

Op de Paulusschool wordt, net als op bijna alle basisscholen van Alberdingk Thijm, gewerkt met Early English. Vanaf groep 1 worden leerlingen in het Engels ondergedompeld: "immersion." Juf Irit, leerkracht groep 3/4:

'Dus geen Engelse les, maar les in het Engels. Gewoon, over het thema van die week, of een spelletje in het Engels. We proberen het voor leerlingen veilig te maken, bijvoorbeeld door ze eerst in kleine groepjes met elkaar Engels te laten spreken. Zelfvertrouwen is het allerbelangrijkst. Dat ze dúrven spreken. Dat gold voor mijzelf trouwens ook, toen ik deelnam aan het English Teaching Training Programme.''

 

Immersion

‘Learning through immersion’ is de kern van taalonderwijs waarin leerlingen structureel worden uitgedaagd om effectief en natuurlijk te leren communiceren in het Engels. Dit wijkt af van andere basisscholen in Hilversum​. In 'Today is English Day' is te zien hoe dat bij scholen van Alberdingk Thijm Scholen er in de praktijk uit ziet: