​​​​​​​ICT is een van de speerpunten van onze school en binnen Alberdingk Thijm Scholen. Dat is terug te zien in onze dagelijkse praktijk: ​wij maken zeer regelmatig gebruik van de computer. Het computernetwerk op onze school bestaat uit vaste computers opgesteld in de gemeenschapsruimte. De andere systemen, chromebooks en iPads zijn verdeeld over de groepen.

Chromebooks en iPads 

De chromebooks en iPads worden ingezet voor het doen van oefeningen op gebied van rekenen, lezen, taal en spelling en voor het doen van onderzoek tijdens de IPC lessen en het verwerken van de informatie die gevonden is. De leerlingen kunnen ook onderling communiceren via e-mail en samenwerken aan documenten. Vanaf groep 3 is er voor iedere leerling een eigen chromebook. Voor groep 1 en 2 zijn iPads beschikbaar die ook door de oudere leerlingen gebruikt kunnen worden.
Voor leerlingen in de bovenbouw bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van eigen devices, echter alleen wanneer de leerkracht daar toestemming voor geeft.

 

ICT vaardigheden en Media wijsheid

Met de leerlingen zijn afspraken gemaakt over het gebruik van het internet. Deze zijn vastgelegd in een 'internetprotocol'. 

Er wordt gewerkt met toepassingen zoals:

  • Het greenscreen
  • Stop Motion filmpjes maken
  • Programmeren met BeeBots

Alle groepen gaat twee keer per jaar naar TechSpace. Daar komen ze in aanraking met nog meer nieuwe ICT toepassingen. 
Daarnaast gaan ze een keer per jaar naar MakerSpace voor de meer technische creativiteit.

Techspace

Meer over ICT projecten van Alberdingk Thijm Scholen zie je in onderstaand filmpje