De Paulusschool werkt met de Kanjertraining. Alle leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers en geven wekelijks kanjerlessen.  Maar wat is de kanjertraining nu eigenlijk? De kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en  oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen. 

Doelen van de kanjertraining op deze basisschool in Hilversumzijn:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
 • Het versterken van de sociale vaardigheden van leerlingen
 • Beheersing van de verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten
 • Bewustwording van de eigenheid van leerlingen
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie

Thema's voor kinderen

 • Hoe zie ik mezelf. Jezelf voorstellen. Iets aardigs zeggen over een ander en over jezelf. Gevoelens, wat zijn dat?
 • Hoe voelt een ander zich? Inlevingsvermogen. Laat pesters kletsen. De kunst van vragen stellen en antwoord geven.
 • Luisteren en samenwerken. Vriendschap. Van kritiek kun je leren/ zelfreflectie. Er zijn mensen die van je houden.
 • Hoe ga ik met pesten om. Hoe zorg ik ervoor dat ikzelf niet mee doe met narigheid. Doe je niet anders voor dan je werkelijk bent.

Kanjertraining petten op de Paulusschool

Bij de Kanjertraining maken we gebruik van petten in vier kleuren. De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. 
Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die kinderen kunnen maken.

 

De witte pet of de tijger (de kanjer). 
Deze kinderen zijn positief, zelfverzekerd, behulpzaam en betrouwbaar. Ze komen op voor andere kinderen en kunnen hun gevoelens goed verwoorden.

 

De zwarte pet of de vlerk
Het gedrag van dit  kind is brutaal. Het kind wil de baas zijn en doet dit door te intimideren, te manipuleren, te bedreigen of conflicten op te zoeken. De zwarte pet wil wel alles bepalen, maar nergens verantwoordelijk voor zijn.  

De rode pet of de aap
Het gedrag van deze kinderen is vaak clownesk, opvallend en uitdagend. Ze willen erbij horen en doen stoer op een vervelende manier. Deze kinderen  nemen geen verantwoordelijkheid voor wat ze doen maar wijzen snel naar een ander.

De gele pet of het konijn. 
Deze kinderen zijn verlegen en teruggetrokken.  Ze voelen zich onzeker en vinden alles eng. Ze kunnen moeilijk voor zichzelf opkomen en uiten zich moeilijk. Door deze bange, afhankelijke opstelling kan het kind genegeerd of gepest worden.

 

Je kunt een kanjer zijn op verschillende manieren

 • In combinatie met de zwarte pet: Je reageert op een stoere manier. Je vertoont leiderschap. Je kunt je grenzen aangeven. 
  Je durft plannen te maken en bent ondernemend. Zolang naast de zwarte pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen 
  deze kinderen zich op een hele positieve en krachtige wijze gedragen.
 • In combinatie met de rode pet: Je bent vol levenslust. Je hebt een goed gevoel voor humor. Je bent optimistisch en je verstaat 
  de kunst van het relativeren. Zolang naast de rode pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op 
  een hele positieve en opgewekte manier weten te reageren.
 • In combinatie met de gele pet: Je bent vriendelijk, bescheiden en aardig. Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het vertrouwen 
  aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en rustige manier weten te reageren.