De ATlas groep is een arrangement van het W.J.F. Nuyens Instituut (zorg- en expertisecentrum van Alberdingk Thijm Scholen) voor cognitief hoogbegaafde leerlingen. Leerlingen uit groepen 3 t/m 8 krijgen twee dagen in de week een speciaal lesprogramma aangeboden op een aparte locatie op de Paulusschool in Hilversum. De leerlingen krijgen in samenwerking met hun eigen basisscholen extra leerlijnen (XL) in de vorm van uitdagende onderwijsmodules aangeboden en er wordt gekeken naar aanpassing en verrijking van het leerprogramma op de eigen school. 

Voor wie?

Leerlingen die hiervoor in aanmerking kunnen komen, zijn: intelligente, gemotiveerde (taakgericht en volhardend) en creatieve (het kunnen oplossen van problemen op een creatieve manier) kinderen. Zij hebben andere onderwijsbehoeften dan andere leerlingen. Zo leren zij beter via top-down instructies, hebben zij behoefte aan compacten en verrijken, feedback op proces, hogere orde denkvragen (taxonomie van Bloom), leerstof die aansluit bij de naaste ontwikkeling en leerstof die “leren leren” ontwikkelt. Tevens hebben zij een leeromgeving nodig die ruimte geeft voor zelfstandig werken, uitdaging en samenwerking met ontwikkelingsgelijken. De differentiatie in de klas en een mogelijke plusklas blijken niet altijd voldoende om optimaal de ontwikkeling tot zijn recht te doen komen.

Aanmeldprocedure

De leerlingen waar het om gaat, zijn in beeld bij de intern begeleiders van de basisscholen. De interne begeleiders gaan na overleg met de groepsleerkracht in gesprek met de ouders van de betreffende leerling. Als ouders en de leerling het eens zijn met het voorstel van de intern begeleider zal verder onderzoek worden afgenomen. Indien dit onderzoek uitwijst dat de leerling inderdaad in aanmerking komt voor de ATlas groep zal hij/zij worden aangemeld.​

Waar en wanneer? 

Op de Paulusschool in Hilversum is een lokaal hiervoor ingericht. De schooldagen zijn op woensdag van 08.30 - 12.30 uur en ​​de andere dagen van 08.30 - 14.15 uur.  De andere dagen van de week zit de leerling op de eigen school. De groepsleerkracht van de eigen school en de leerkracht van de ATlas groep onderhouden nauw contact met elkaar zodat de leerling ook in de eigen klas verder kan werken aan bepaalde taken. Voor de ATlasgroep worden geen extra kosten in rekening gebracht. ​

ATlas 1: leerlingen uit groepen 3 en 4
ATlas 2: leerlingen uit groepen 5 en 6
ATlas 3: leerlingen uit groepen 7 en 8

Vanaf 2021/2022: ATlasgroep 4 voor leerlingen in de groepen 5, 6, 7 en 8

Locatie ATlas 1 t/m 3

Paulusschool
Irisstraat 2​
Hilversum

www.paulusschoolhilversum.nl

Locatie ATlas 4

Binchorst 2.0
Kerklaan in Laren

www.debinckhorst.nl