Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

 

Welbevinden

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat welbevinden. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in:

Gezonde levensstijl

Daarnaast doet de Paulusschool mee aan verschillende programma’s zoals door EU gesponsord schoolfruit, het Nationaal schoolontbijt en Koningsontbijt. De leerkrachten geven diverse lessen over gezonde voeding, gezonde levensstijl en hygiëne, het belang van bewegen, het gebruik van social media en seksualiteit.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.