Leerlingen van de Paulusschool mogen mee beslissen over belangrijke schoolzaken. Er is een leerlingenraad samengesteld uit acht leerlingen van de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Deze leerlingen zijn door hun eigen klas gekozen en mogen namens hun klas het woord voeren. De leerlingenraad komt een aantal keer per jaar bij elkaar om schoolzaken te bespreken. Juf Conny begeleidt de leerlingenraad hierbij. De onderwerpen die besproken worden kunnen de leerlingen uit de leerlingenraad aandragen namens hun klas, maar het kan ook zijn dat de leerkrachten een onderwerp hebben waar ze graag de mening van de leerlingen over horen.

Je mening kunnen geven is heel leerzaam

De voorzitter stelt voor de vergadering de agenda op. Tijdens de vergadering van de leerlingenraad worden de onderwerpen die op de agenda staan besproken.

Voorbeelden hiervan zijn: de aanschaf van nieuwe boeken voor de bieb en afspraken over het buiten spelen in de pauze.

Vaak hebben de leerlingen dan al vooronderzoek gedaan bij hun klasgenoten. We maken met elkaar afspraken die de leerlingen dan weer doorgeven of uitvoeren in hun eigen klas.

Tot slot wordt iedere vergadering afgesloten met een rondvraag waarbij de leerlingen onderwerpen kunnen aandragen voor de volgende keer. ​De secretaris zorgt dat iedereen een verslag krijgt van de vergadering.

Een van de speerpunten van dit schooljaar was de wens om in de pauze echt voetbal te kunnen spelen. De leerlingen hebben zelf uitgezocht wat de mogelijkheden waren en toen mochten er verplaatsbare goaltjes worden aangeschaft. Vanaf begin januari worden ze dagelijk gebruikt. 

Ook is er door de leerlingenraad een document opgesteld met afspraken over het gebruik van het voetbalplein. En nu draait het prima!