De kinderen hebben ruim zes weken online les gekregen.

Bij de start van de week werd via Teams de weekplanning gedeeld met per vakgebied de leerdoelen en welke opdrachten daarbij hoorden. Daar waar nodig werden instructiefilmpjes toegevoegd, maar ook het dagelijkse voorleesverhaal. 

Daarnaast waren er ook regelmatig momenten waarbij de kinderen in groepjes, of met de hele klas, via Teams, een opdracht of een instructie kregen. Zo bleven de kinderen ook onderling in contact.

Naast het ook regelmatige individuele contact met de leerkracht was er wekelijks  een challenge om thuis mee aan de slag te gaan.

Wekelijks was er een online muziekles en werd er een handvaardigheidopdracht gedeeld door juf Betsy. Natuurlijk hadden de kinderen hierbij af en toe wel wat begeleiding van hun ouders nodig.

We zijn heel blij dat we nu weer naar school mogen. Elkaar kunnen ontmoeten, weer samen kunnen leren. Dat is toch het allerfijnste.