Tijdens de sponsorloop op vrijdag 19 april 2024 zetten de kinderen zich in voor de basisschool St. Paulus in Oeganda. Met uw hulp steunen we kinderen die recht hebben op onderwijs en daarmee een hoopvolle toekomst.  

Oeganda wordt gekenmerkt door extreme armoede vooral op het platteland. De bevolking heeft geen toegang tot basisvoorzieningen als schoon drinkwater, medische zorg en onderwijs. De hoge werkeloosheid en een inkomen onder de armoedegrens (nog geen € 25,- per maand per gezin) zorgt voor structurele armoede. Voor kinderen is hun toekomst hopeloos. Wat is de kans voor ongeschoolde kinderen zonder opleiding of relevante werkervaring een baan te vinden in Oeganda met een extreem hoge werkeloosheid? 

Stichting STOP POVERTY (https://stop-poverty.org) ondersteunt in de regio Budondo een kleuterschool, de St. Paulus Basisschool met 800 leerlingen en de vakopleiding voor tienermoeders in IT, kleding, kapster en schoonheidsspecialiste. 

Doel 1: Voorzien in lesgelden, verplichte uniformen en voedsel voor families met een inkomen onder de armoedegrens. 

Doel 2: Structurele ondersteuning van de St. Paulus school in schoolbenodigdheden, zoals boeken, lesmaterialen, inrichting, schoolbanken enz. 

Stichting STOP POVERTY werkwijze 

  • Inkoop via eigen (lokale) organisatie in Oeganda 
  • Controle bestedingen 
  • Garantie: 96 – 100% van iedere euro gaat naar gekozen doel 
  • Regelmatige terugkoppeling via rapport, foto’s en filmpjes (iedere 3 tot 4 weken) 

In 2021 heeft STOP POVERTY de St. Paulus mogen helpen met de distributie van 750 solar huiswerklampen in een gebied waar geen elektriciteit is. Vaak worden er in de huizen kerosine lampen gebruikt. Het is aangetoond dat het opgroeien in een omgeving van kerosinelampen, gelijk staat met het roken van twee pakjes sigaretten per dag! Niet erg bevorderlijk voor de gezondheid van kinderen. 

Foto-impressie