De Paulusschool krijgt een nieuw schoolgebouw. Na de verwoestende brand van buurthuiscentrum de Lelie in Hilversum Zuid, zijn er plannen ontwikkeld voor een nieuwe ruimte tussen de Irisstraat en de Leliestraat. Het plan voorziet in een mulitfunctioneel gebouw voor de Paulusschool, BINK Kinderopvang en de Lelie. Inmiddels is daar ook het  Jeugd & Gezin, het consultatiebureau en een jongerencentrum bij gekomen.

Op 27 oktober is een feestelijk moment geweest waarbij de eerste schetsen van de architect zijn gepresenteerd. Wethouder Arno Scheepers en alle betrokken partijen waren daarbij aanwezig. Kenmerken van het nieuwe pand zijn: groen, duurzaam en aansluitend bij de architectuur in de directe omgeving.

Inmiddels, februari 2022, zijn de plannen meer concreet en is het schetsontwerp van de accommodatie openbaar gemaakt. Op 17 maart vindt er een raadscommissie plaats waar gesproken zal worden over de financiele haalbaarheid van het plan.

Op donderdag 3 maart vindt er een bewonersavond plaats waar alle geïnteresseerden van harte voor zijn uitgenodigd. Houd u deze website in de gaten voor de meest actuele stand.