De Paulusschool krijgt een nieuw schoolgebouw. Na de verwoestende brand van buurthuiscentrum de Lelie in Hilversum Zuid, zijn er plannen ontwikkeld voor een nieuwe ruimte tussen de Irisstraat en de Leliestraat. Het plan voorziet in een mulitfunctioneel gebouw voor de Paulusschool, BINK Kinderopvang en de Lelie. Inmiddels is daar ook het  Jeugd & Gezin, het consultatiebureau en een jongerencentrum bij gekomen.

Op dit moment, oktober 2022, is het definitief ontwerp klaar en is de omgevingsvergunning aangevraagd. 

Dit betekent dat nu definitief duidelijk is waar de lokalen en overige ruimtes komen, waar extra palen of ondersteuning geplaatst moet worden, waar de stopcontacten komen, de lampen en de digitale schoolborden. Er is een kleur gekozen voor de vloeren, een lichte kleur in de lokalen en iets donkerder in de gangen. En als extra kleur is gekozen voor ‘petrol’ die op verschillende plekken in het gebouw zal terugkomen. Samen met Bink (kinderopvang en bso) zullen op een later moment alle andere kleuren en inrichtingsvoorstellen bepaald gaan worden. 

In de periode december tot maart vindt het traject vergunning en aanbesteding plaats en moet de gemeente akkoord gaan met het uiteindelijk benodigde bedrag voor de bouw. Dit laatste zou nog voor vertraging kunnen zorgen, vandaar dat we pas in de meivakantie naar de tijdelijke locatie verwachten te gaan -en ook dat pas als alles helemaal zeker is-.

In dat geval wordt de school gesloopt in juni/juli 2023 en in september 2023 gestart met de bouw. We hopen dan na de zomervakantie van 2024 in het nieuwe gebouw te kunnen.
Wat de tijdelijke locatie gaat zijn is nog niet bekend. Er vindt hierover wel overleg plaats tussen bestuur en gemeente.

In de hal van de school hangen de meest actuele tekeningen en een boekwerk met tekeningen van het interieur van de school zoals nu in het definitief ontwerp staat verwerkt. Het definitief ontwerp en de posters zijn qua bestand te groot voor op de site. Heeft u interesse in het definitief ontwerp, dan kunt u een e-mail sturen naar e.vanmeningen@atscholen en dan kunnen de documenten met u gedeeld worden via wetransfer.

De komende periode gaan we met elkaar nadenken over de inrichting van het schoolplein. Tijdens de architectendag in juni is daarover al gesproken met de kinderen. Nu gaan we dat ook met de kinderen meer concreet maken.
Daarnaast zijn we ook samen met Bink in overleg over hoe de samenwerking tussen school, kinderopvang en naschoolse opvang vorm gegeven gaat worden en zullen we ook Versa Welzijn in dit traject gaan betrekken.