De Paulusschool krijgt een nieuw schoolgebouw. Na de verwoestende brand van buurthuiscentrum de Lelie in Hilversum Zuid, zijn er plannen ontwikkeld voor een nieuwe ruimte tussen de Irisstraat en de Leliestraat. Het plan voorziet in een mulitfunctioneel gebouw voor de Paulusschool, BINK Kinderopvang, Buurthuis de Lelie met een jongerencentrum en GGD Gooi en Vechtstreek Team Jeugd & Gezin.  

In november 2023 wordt gestart met de sloop van het huidige gebouw, waarna in januari 2024 de bouw van de nieuwe school kan beginnen. We hopen in het voorjaar van 2025 terug te kunnen keren naar de Irisstraat en naar een prachtig nieuw gebouw.

Het nieuwe gebouw krijgt een nieuwe naam. Binnenkort hopen we daar meer informatie over te geven.

 

Tijdelijke locatie

In de herfstvakantie, op 23 en 24 oktober, verhuizen we naar onze tijdelijke locatie op het Neuwegplein aan de Neuweg 96A. 
Op dinsdag 31 oktober lopen we met de kinderen in optocht van de Irisstraat naar de Neuweg.

Verkeerssituatie

De Neuweg is een drukke straat waar ook een bus doorheen rijdt. Het deel voor de school zal worden ingesteld als 30 km zone. Aan de achterkant, de Rozenstraat, is een smalle straat, maar waarschijnlijk wel veiliger om de school te kunnen bereiken. 
In de wijk rond het Neuwegplein is overal betaald parkeren.
Ouders worden dringend verzocht om lopend of op de fiets naar school te komen en via de Rozenstraat binnen te komen. 
De fietsenstalling zal aan de achterkant van het schoolgebouw worden geplaatst.