​Paulusschool Hilversum werkt, inmiddels al ruim 10 jaar, met het International Primary Curriculum: vakoverstijgend en in thema's. Dit internationaal georiënteerde leerplan voor het basisonderwijs onderscheidt zich niet alleen vanwege het werken met thema's maar ook vanwege de onderzoekende manier van werken. 

Thema's

De aanbieding van de thema's verloopt langs een vaste structuur:

  • Startpunt: kinderen enthousiast maken voor het nieuwe thema;

  • Kennisoogst: wat weten de kinderen al en wat willen ze graag leren?;

  • Uitleg thema: de leerkracht geeft de leerlingen een overzicht van wat ze gaan leren. Zo zijn kinderen meer in staat nieuwe verbanden te leggen;

  • Verdieping: in de IPC lessen komen vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, internationalisering en ict voorbij en leren de kinderen de samenhang tussen de vakgebieden en er wordt odnerzoek gedaan. Ook muziek en beeldende vorming gaan over hetzelfde thema;

  • Presentatie: de kinderen presenteren wat geleerd hebben aan de overige groepen en aan hun ouders.

Juf Iris, leerkracht groep 3/4: 

'Sterk aan het IPC vind ik dat we een thema van alle kanten benaderen. Zo verbinden we bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, maar vaak ook kunst en ict. Omdat we zelf de lessen maken, zorgen we ervoor dat de units passen bij de groep, met de tijd meegaan en aansluiten op wat er in de wereld gebeurt. En dat maakt weer dat de nieuwsgierige houding van kinderen wordt aangewakkerd. Dat is tof om te zien gebeuren.'

Leren met een doel

Bij IPC ligt de nadruk op doelbewust leren. Kinderen weten precies wat het doel is van elke les en activiteit. De drie typen leerdoelen zijn: kennis, vaardigheden en begrip. Elk hebben ze hun eigen kenmerken en samen versterken ze elkaar.
Door de internationale benadering leren kinderen zich bewust te zijn van de wereld om hen heen.
Er wordt rekening gehouden met de verschillende manieren waarop kinderen leren en de leerstof tot zich nemen. IPC gaat uit van 'samenwerkend leren'.

Oud-leerling Aoife over IPC op de Paulusschool:

'Bij IPC werken we met een thema. Ik vond het thema 'dinosaurussen' heel leuk. Daar zoeken we dan dingen over op. En ondertussen leren we samen te werken. Dat werkt echt handig. Ik kwam er met die dino's bijvoorbeeld achter hoe oud de wereld wel niet is, dat wist ik daarvoor nog niet!' ​