​​​​​Naast het leren van taal, rekenen en alle andere schoolvakken is het op deze basisschool in Hilversum​ ​belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen. Kern is dat we leerlingen de mogelijkheid willen bieden zich te ontwikkelen als individu én als lid van de gemeenschap, want #daar gaat het om.

Dit geven we vorm door binnen de school de pedagogische doelen te integreren tijdens de schoolvakken. Alles wat we doen is met elkaar verbonden en gericht op 'hoe wij leren'. Wanneer het welbevinden en het leren goed in balans zijn, is er voor iedere leerling ruimte om echt tot leren en daarmee tot ontwikkeling te komen.

 

 

Persoonlijke doelen

Een belangrijk onderdeel binnen IPC is het werken met de persoonlijke doelen. De persoonlijke doelen zijn: samenwerken, communicatie, respect, moraliteit, doorzettingsvermogen, aanpassingsvermogen, onderzoek en bedachtzaamheid. Aan ieder persoonlijk doel is een dier gekoppeld dat voorkomt in een prentenboek. Het verhaal uit het prentenboek vertelt iets over het persoonlijk doel. Het dier is daarmee een symbool van het persoonlijk doel geworden. Kinderen leren vaardigheden doelbewust in te zetten op verschillende momenten van de dag. In de groep worden de doelen besproken: wat wordt er bedoeld, welk gedrag hoort daarbij, wat kan ik al goed en waar kan ik nog in oefenen? 

 

Muziekles en beeldende vorming

Speciale aandacht is er voor muziek en beeldende vorming die afwisselend een periode in het jaar worden gegeven. Deze vakgebieden worden gekoppeld aan de thema's waaraan gewerkt wordt. 
Rond het thema 'Red de Wereld!' hebben de kinderen van groep 5/6 bij het vakgebied beeldende vorming een stukje van het tropische regenwoud nagebouwd. Er was  hierbij uitgebreid aandacht voor samenwerken.
Bij muziek wordt er gezongen, met ritme en maat gewerkt, is er aandacht voor klassieke muziek en leren de kinderen ondertussen spelenderwijs ook vaardigheden als samenwerken, naar elkaar luisteren, op elkaar inspelen e.d..